Работно време от понеделни до петък
от 8,30 до 17,00 часа
Контакти тел.: 072366436
факс: 072360159
email: dgsbotevgrad@abv.bg
Адрес
гр. Ботевград, ПК 2140
ул. Цар Освободител 26
Карта Вижте ДГС - Ботевград на по-голяма карта