19.08.2015г.- Утвърдена със заповед цена за директна продажба на дърва за огрев за физически лица за 1пр.м3: 32,50лв /без ДДС/- за твърди широколистни
Временни горски складове:
Община Ботевград
с.Новачене-м.Басарница, м.Мала река, Остра могила
с.Литаково-м.Братанов дел
с.Рашково-м.Райчова ливада
Община Правец
с.Правешка лъкавица-м.Кременски дол
с.Осиковица-м.Дрена
с.Осиковска лъкавица-м.Изворите
Работно време от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 часа
Адрес
гр. Ботевград, ПК 2140
ул. Цар Освободител 26
Контакти тел.: 072366436
факс: 072360159
email: dgsbotevgrad@abv.bg

mzh

iag

eu

Сигнали за корупция и нарушения в
горите може да подадете на телефон
0800 20 800
или подайте сигнал онлайн